FAQ
Nejčastější otázky
Platím za účast v akceleračním programu PERRY TALENTS? Icon
Ne, startupy neplatí žádné účastnické poplatky a neodevzdávají nám ani podíl na startupu. Akcelerátor PERRY TALENTS je zdarma a je financován partnery a zakladately.
Mohou se přihlásit i studenti? Icon
Ano, do akcelerátoru se mohou přihlásit i studenti. Důležité je však zvážit si časovou náročnost programu a to, jestli Váš startup splňuje potřebná kritéria.
Jak vybíráte lektory a mentory? Icon
Mentoři jsou vysoce kvalifikovaní lidé z vrcholového byznys prostředí, kterým dává smysl věnovat svůj volný čas rozvoji talentů. Přidělujeme je podle segmentu startupu. Lektoři jsou odborníci na konkrétní oblast, kteří nabízí individuální konzultace podle odborné potřeby startupů.
Jaké startupy hledáte? Icon
Do PERRY TALENTS vybíráme inovativní startupy s unikátními řešeními. Nezáleží přitom na segmentu, ale na stádiu rozpracovanosti projektu a expertnosti týmu. Každý startup musí mít za sebou zakladatele s týmem, ve kterém je jasné rozdělení kompetencí. Vybrané startupy musí být ve fázi validace, nebo by měly být připravené do této fáze vstoupit.
Můžu se přihlásit, když mám jen nápad? Icon
Nebereme startupy ve stádiu nápadu. Podle délky své existence musí být tým schopen ukázat konkrétní výsledky, například data z testování, první prototyp, data z prodeje apod. Pokud se s námi chcete poradit, jak pokračovat dál s nápadem, abyste mohli budoucí rok Váš startup přihlásit, neváhejte nás kontaktovat!
Co musí mít můj startup, aby získal investici? Icon
Týmům dáváme příležitost prezentovat startupy před investory. V prezentaci očekáváme kromě jiného i odpovědi na otázky: problém, řešení + řešení konkurence, opis cílové skupiny, opis trhu, byznys model, marketing, tým a jeho pozadí, vizi a konkrétní představu o výšce investice.

Nestihli jste se přihlásit?
Pošlete nám váš startup a ozveme se vám během nejbližšího náboru.